ผู้บริหาร คณะครู บุคลากร นักเรียนโรงเรียนบ้านพุใหญ่ ร่วมลงนามถวายพระพร

ในหลวงรัชกาลที่10

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image