ภาพกิจกรรม

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

29 กันยายน 2564 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง พร้อมด้วยกลุ่มโรงเรียนศิลาลอยจัดกิจกรรมมุฑิตาจิตให้แก่นางมาริษา ชื่นสุราษฎร์ โดยจัดกิจกรรมเป็น 3 รอบ (รอบละไม่เกิน 25 คน ) เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

วันที่ 28-30 กรกฎาคม 2564 ผอ.โรงเรียน พร้อมด้วยคณะครู ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

ผลการจัดการเรียนรูปแบบ On Hand , Online สัปดาห์ที่ 1 (14-21 มิ.ย. 64) มีดังนี้ 1. ระดับ อนุบาล–ประถมศึกษา ซึ่งใช้รูปแบบ On Hand โดยครูผู้สอนจัดกิจกรรมตามตารางบูรณาการ นำเสนอเนื้อหาสั้นๆ อธิบายใบงาน แชร์คลิปสื่อการสอนผ่าน VDO Call กลุ่มไลน์/กลุ่มแชท ระดับชั้นเรียน พบว่ามีนักเรียนเข้าร่วมคิดเป็น 40% เนื่องจากผู้ปกครองส่วนใหญ่ทำงาน แต่การส่งใบงาน คิดเป็น 80% 2. ระดับมัธยมศึกษาซึ่งใช้รูปแบบ Online และ On Hand โดยครูผู้สอน Online ผ่าน Zoom Meeting มีนักเรียนเข้าร่วม คิดเป็น 90% และส่งงานคิดเป็น 95%

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

วันที่ 23 สิงหาคม 2564 การอบรมออนไลน์ "ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด" ผ่านระบบ Zoom Meeting โดยผอ.วริยดา พูลเทอร์ ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดการอบรม คณะครู 4 ท่านทำหน้าที่วิทยากร และมีลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 30 คน

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

2 กรกฎาคม 2564 ครูสุมิตรา ไทยทอง นำนักเรียนแกนนำเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมองค์ความรู้ และพัฒนาศักยภาพครูและแกนนำนักเรียนในเรื่องการออกกำลังกาย ณ โรงเรียนบ้านสามร้อยยอด บุณยรักษ์อุทิศ

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

ขอขอบพระคุณ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย นำทีมโดยนายสมนึก ตั้งวิชัย ร่วมกับฝ่ายปกครอง อำเภอสามร้อยยอด ผู้สนับสนุนงบประมาณแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ ในการฉีดพ่นฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 บริเวณจุดเสี่ยงทุกจุดของโรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง ในวันนี้