โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2

Carousel imageCarousel imageCarousel image

ข่าวกิจกรรม

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

9 กันยายน 2563 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชดำริ” โดยโครงการพัฒนาป่าไม้ชุมชนบ้านหนองกลางดง วัดเขาถ้ำ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ณ โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

ผู้อำนวยการโรงเรียน นิเทศการสอนภาคเรียนที่1/2563

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

14 สิงหาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลศิลาลอย จัดอบรมโครงการฝึกดับเพลิงเบื้องต้น ณ โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง