โรงเรียนบ้านไร่บน

240 ม.2 ต.หาดขาม อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77150

ธุรการ โทร.098-8502062

ก่อตั้ง ปี 2497

เปิดสอน ระดับชั้น อนุบาล 1 - ประถมศึกษาปีที่ 6

Carousel imageCarousel imageCarousel image

กลุ่มผู้ปกครอง ชั้น ป.1

กลุ่มผู้ปกครอง ชั้น ป.2

กลุ่มผู้ปกครอง ชั้น ป.3


กลุ่มผู้ปกครอง ชั้น ป.4


กลุ่มผู้ปกครอง ชั้น ป.5

กลุ่มผู้ปกครอง ชั้น ป.6

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image