การส่งเอกสารข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA)

(วันที่ 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567)

     | ส่งเอกสาร | ข้อมูลการส่ง |

***กำหนดส่งไฟล์และเอกสารภายในวันที่ 10  พฤศจิกายน 2566***

แบบฟอร์มการนัดหมายเพื่อบันทึกข้อมูลการส่งคำขอประเมินวิทยฐานะลงในระบบ DPA  ส่งข้อมูลการนัดหมาย | ตรวจสอบการส่งข้อมูล

***ในบันทึกข้อความหากท่านไม่สามารถสร้างคิวอาร์โค้ดที่เป็นไดรฟ์เก็บข้อมูลได้  ท่านสามารถคัดลอกลิงก์ของไดรฟ์เก็บข้อมูลนั้น กรอกในแบบฟอร์มฯ ได้เลย***

เอกสารคำขอในระบบ DPA

1. แนบคำขอตำแหน่งครู (9.1.1 และ 9.2.1) ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว17/2552 (2 ปีการศึกษา) คลิกที่นี่

2. แนบคำขอตำแหน่งครู (9.1.2) ผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว21/2560 (2 ปีการศึกษา) คลิกที่นี่

3. แนบคำขอตำแหน่งครู (9.2.2) ผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว21/2560 (1 ปีการศึกษา) คลิกที่นี่