การส่งเอกสารข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA)

  • ประจำปีงบประมาณ 2566 (วันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566) | ส่งเอกสาร | ข้อมูลการส่ง | ตรวจสอบ |


สำหรับผู้ที่ต้องการแก้ไขข้อมูล PA ในปีงบประมาณ 2565 คลิกที่นี่

แบบฟอร์มการนัดหมายเพื่อบันทึกข้อมูลการส่งคำขอประเมินวิทยฐานะลงในระบบ DPA ส่งข้อมูลการนัดหมาย | ตรวจสอบการส่งข้อมูล

(เมื่อผู้รับผิดชอบได้รับข้อมูลการนัดหมายแล้วจะประสานงานไปยังผู้ขอเพื่อส่งลิงก์ไดรฟ์สำหรับอัพโหลดข้อมูล ซึ่งเป็นการตรวจสอบขั้นสุดท้ายก่อนนำข้อมูลเข้าระบบ DPA)

เอกสารคำขอในระบบ DPA

1. แนบคำขอตำแหน่งครู (9.1.1 และ 9.2.1) ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว17/2552 (2 ปีการศึกษา) คลิกที่นี่

2. แนบคำขอตำแหน่งครู (9.1.2) ผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว21/2560 (2 ปีการศึกษา) คลิกที่นี่

3. แนบคำขอตำแหน่งครู (9.2.2) ผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว21/2560 (1 ปีการศึกษา) คลิกที่นี่