1. třída

Mgr. Jitka Šťovíčková , tel: 606 561 921 e-mail: stovickova@pivovarska.cz

Aktuality:

 • S platností od 5. února 2018 se mění školní řád ZŠ Pivovarská, kap. 4, bod 7) následovně:

Žáci jsou povinni mít mobilní telefon vypnutý v době vyučování i o přestávkách, neurčí-li vyučující nebo dozor jinak.

Komentář:

Cílem opatření je zejména zajistit Vašim dětem zdravější trávení přestávek. V případě potřeby neodkladné komunikace s rodičem žák v průběhu přestávky informuje učitele a domluví se na způsobu řešení. V případě potřeby neodkladné komunikace se žákem rodič kontaktuje školu na telefonu 483 710 859 a domluví se na způsobu řešení. Stejné pravidlo jako pro mobilní telefon se týká i jiných obdobných zařízení, např. tabletů, herních konzolí apod.


 • Plánované akce třídy:
  • 20.2. divadlo v anglickém jazyce (60,- Kč)
  • 6.3. hudební pořad - pan Hrabě (45,- Kč)
  • 22.3. divadlo Pipi Dlouhá punčocha (60,- Kč)
  • 10.4. výlet do Prahy- planetárium, Petřín (cena cca 300,- Kč - bude vybíráno v březnu)

Peníze za akce ve 2.pololetí můžete posílat v celkové částce 215,- Kč v obálce se jménem dítěte a nebo je možno platit akce postupně - vždy však týden před akcí.

Děkuji. Jitka Šťovíčková

 • Akce družiny:
  • 16.2. od 13:30 do 15:30 hod. v tělocvičně KARNEVAL

- tanec, soutěže, tombola, občerstvení (15:00 - 15:30 hod. v jídelně)

Připravte, prosím, dětem masku. Děkujeme.