โปรแกรม LTeacher เวอร์ชัน 1.5 ปรับปรุงเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2561

โปรแกรม LTeacher ใช้สำหรับ Microsoft Office 2010 , 2013 และ 2016 เท่านั้น

[Excel] [ใช้บันทึกข้อมูล] โปรแกรม LTeacher สำหรับประชุม

[Excel] [ใช้ดูข้อมูลตัวอย่าง] โปรแกรม LTeacher สำหรับประชุม (แบบนี้มีข้อมูลตัวอย่าง)

เอกสารการอภิปราย Logbook ปรับปรุงเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561

[PDF] เอกสารการอภิปรายการใช้งาน Logbook Teacher สำหรับประชุม

PowerPoint Logbook ปรับปรุงเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2561

[PowerPoint] Logbook Teacher สำหรับประชุม

ติดตามการเปลี่ยนแปลงของ โปรแกรม LTeacher สำหรับการกรอกข้อมูล Log Book ได้ที่เว็บไซต์ http://test-lteacher.otepc.go.th/

กลุ่มแลกเปลี่ยนข้อมูล Log Book Logbook Teacher – บันทึกประวัติการปฏิบัติงาน สำหรับข้าราชการครู

หมายเหตุ โปรแกรมจะยังขึ้นเป็น สำหรับใช้ในการประชุม แต่สามารถกรอกข้อมูลได้

เครดิต https://www.xn--12cg5gc1e7b.com/14601

ประกาศ ข่าวสารและปฏิทินจากทางฝ่ายวิชาการ

เอกสารและข้อมูลสำหรับคณะครูและบุคลากร

ไฟล์รายชื่อนักเรียน รูปแบบ xls

ลิงค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง