ข้อมูลโรงเรียน

อาคารในโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่


อาคาร 1 - อาคารพิริยะ อาคารอำนวยการ

 

อาคาร 2 - อาคารไชยลังกา 

 

อาคาร 3 - อาคารนิกรกิตติการ อาคารวิทยาศาสตร์

 

อาคาร 4 - อาคารเฉลิมพระชนมพรรษา 60 พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

 

อาคาร 5 - อาคารฉลองราชย์ 60 ปีพิริยานุสรณ์

 

อาคาร 6 - อาคารทิพยศิลป์

 

อาคาร 7 - อาคารเฉลิมราชย์พิริยานุสรณ์


อาคาร 9 -  


หอประชุมผึ้งหลวง สร้างขึ้นเมื่อปี 2538

 

อาคารผึ้งเงิน  


อาคารผึ้งทอง  


อาคารเจ้าหลวง ห้องประชาสัมพันธ์ ศูนย์อาเซียนศึกษา

พิริยะปณิธาน

โรงเรียนพิริยาลัยนั้นใหญ่ยิ่ง เราอ้างอิงเอ่ยประจักษ์ตามหลักฐาน

พระมหาธีรราชพระราชทาน นามแห่งท่านเจ้าพิริยเทพวงศ์

จากก้าวเล็กเด็กน้อยร้อยปีกว่า เติบโตมาเป็นสถาบันอันสูงส่ง

เราภูมิใจขาวและแดงสีแห่งธง แดง-ทะนง ขาว-สะอาด ชาติภมร

รวงผึ้งเด่นเป็นตราข้าตระหนัก จะรู้รักขยันทำตามคำสอน

เป็นคนดีคงมั่นนิรันดร ตราบม้วนมรณ์ไม่แปรผันข้าสัญญา