คลิกที่รูปเพื่อเข้าสู่ชั้นเรียน Google Classroom
(ติดต่อผู้สอนเพื่อรับรหัสเข้าชั้นเรียน)

ม.3/1, เลขที่14 ธนากร ผดุงวงศ์.pdf

ทำชิ้นงานผ่าน google form (คลิกที่รูป)

ทำชิ้นงานผ่าน word (คลิกที่รูป)

ชิ้นงานการออกทริปทัวร์ท่องทวีป (อเมริกาเหนือ/ ใต้) (การตอบกลับ)

ภาพกิจกรรม