ยินดีต้อนรับเข้าสู่........

ห้องเรียนครูบุษยพรรณ

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

วิชา ว22141 การออกแบบและเทคฯ

(วิชาพื้นฐาน)

ระดับชั้น ม.2

วิชา ว22242 การโปรแกรม 4

(วิชาเพิ่มเติม)

ระดับชั้น ม. 2

ชุมนุมการสร้างเว็บ

ด้วยโปรแกรม google sites

ระดับชั้น ม. 2

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

วิชา ว22241 การโปรแกรม 3

(วิชาเพิ่มเติม)

ระดับชั้น ม. 2

เว็บไซต์รายวิชาการโปรแกรม 3

วิชา ว22243 การสร้างเว็บเพจ

(วิชาเพิ่มเติม)

ระดับชั้น ม. 2

เว็บไซต์รายวิชาการสร้างเว็บเพจ

ติดตามช่องทางการจัดการเรียนการสอนของครูประจำแต่ละรายววิชาได้ที่ลิงค์ =====> PR Online

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

วิชา ว31244 การสร้างเว็บ Application

วิชา ว31242 การประยุกต์และการโปรแกรม

วิชา ว22242 การเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์

ประมวลรูปภาพกิจกรรมการเรียนการสอนที่ผ่านมา

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์นี้