Provozní řád

Provozní řád

Vážení návštěvníci,

hlavním účelem následujících pravidel je chránit vaší bezpečnost a zajistit v pinecklubu.cz příjemné a čisté prostředí, ve kterém se Vám bude líbit. Respektováním těchto pravidel si tak pomáháme navzájem. Děkujeme za pochopení.

Vstup

Vstoupením do prostoru herny návštěvník souhlasí s provozním řádem pinecklubu.cz a bere na vědomí pravidla, která jsou v provozním řádu obsažena.

Vstup nezletilých

Vstup nezletilého dítěte je možný pouze v doprovodu osoby starší 18 let.


Přezůvky

Vstup do dětského koutku je z hygienických důvodů povolen pouze v ponožkách nebo v bačkorkách. Doporučujeme obléct děti do do vhodného sportovního oblečení bez šňůrek či tkaniček.


Dohled nad dětmi

Provozovatel nepřebírá povinnost spojenou s dohledem nad dětmi. Péče a dohled nad dětmi je poviností výhradně jejich doprovodu.


Způsobení škod

Doprovod nese plnou zodpovědnost a ručí při použití všech zařízení herny za škody způsobené jím či dítětem nedbalostí nebo úmyslem nebo za škody způsobené jiným návštěvníkům.

Jídlo a nápoje

Není dovoleno vnášet vlastní občerstvení. Výjimku tvoří kojenecká strava.


Zařízení herny

Zařízení herny smí být používáno pouze v souladu s jeho určením. Herní zařízení se používají na vlastní nebezpečí bez ohledu na závazek provozovatele udržovat zařízení v provozuschopném a bezpečném stavu.


Použití her.

Návštěvníci jsou povinni respektovat pokyny u jednotlivých atrakcí, ať již pokyny trvale umístěné u vstupu na atrakce, či slovní pokyny personálu. Jedná se mimo jiné o tato pravidla:

• Trampolínu může využívat pouze jeda osoba od 10 let.

• Salta na trampolíně jsou vzhledem k velkému riziku zranění přísně zakázána!

• Šplhání po sítích trampolíny a sítích dětského koutku je zakázáno.

• Je zakázáno pobíhání dětí v blízkostí hráčů stolního tenisu nebo headis.

• Vstup do koutku je povolen dětem do 10 let.

Prosíme návštěvníky, aby personálu provozovatele neprodleně ohlásili veškeré závady na zařízení či porušování tohoto provozního řádu.

Omezení během provozu

Všeobecný provoz v hale nebo v částech zařízení může být dočasně omezen. Nároky vůči provozovateli vyplývající z těchto omezení jsou vyloučeny. Provozovatel nezaručuje stálý provoz všech her.

Protipožární ochrana

V celém prostoru haly je přísně zakázáno kouřit!


Uskladnění věcí

Provozovatel nepřebírá záruku za předměty nebo oblečení odcizené ze skříněk, věšáků, botníků, stolů nebo z parkoviště.

Parkování

Vyhrazené parkování pro pinecklub.cz je pouze u vjezdu do areálu vpravo.

Použití parkoviště je možné pouze na vlastní nebezpečí. Provozovatel není povinen parkoviště střežit.

Ztráta věcí

Nalezené věci budou uloženy jeden měsíc a pokud nebudou vyzvednuty, bude s nimi nakládáno v souladu se zákonnými podmínkami.

Provozovatel si v zájmu návštěvníků vyhrazuje právo zamezit bez uvedení důvodu vstup osobám, jejichž návštěva pinecklubu.cz vzbuzuje pochybnosti. Jedná se o osoby vykazující známky opilosti, trpící nakažlivou nemocí, nevolností nebo v tzv. karanténě.

Nevhodné chování

Návštěvníci jsou povinni vždy dodržovat pokyny personálu provozovatele. Návštěvníci chovající se v rozporu se zásadami provozního řádu haly nebo nedodržující pokyny personálu, mohou být v jednotlivých případech dočasně vykázáni nebo i trvale vyloučeni z pinecklubu.