Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů

Kdo je správce?

pinecklub.cz: sportovní klub je spravován firmou DELON mode s.r.o. IČ: 64511049, se sídlem Mlýnská 72a Jihlava a provozuje tyto webová stránky www.pinecklub.cz

Vůči vašim osobním údajům jsme v pozici správce: určujeme, jak budou osobní údaje zpracovávány a za jakým účelem, po jak dlouhou dobu a vybíráme případné další zpracovatele, kteří nám se zpracováním budou pomáhat.

Jak nás můžete kontaktovat?

Pokud budete mít jakékoliv otázky či připomínky, kontaktujte nás na e-mailové adrese: delonmode@gmail.com

Rozsah osobních údajů a účel zpracování

Zpracováváme osobní údaje, které nám svěříte sami, a to z následujících důvodů (pro naplnění těchto účelů):

Poskytování služeb, plnění smlouvy

Osobní a fakturační údaje

Pokud si objednáte firemní akci, potřebujeme vaše osobní údaje (fakturační údaje), abychom vyhověli zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů. V případě podnikatelského subjektu potřebujeme také IČ.

Osobní údaje (jméno a příjmení) potřebujeme při rezervaci ke spojení objednaného termínu s danou osobou.

Telefonní číslo

Telefonní číslo potřebujeme pro případné vyjasnění informací souvisejícími s rezervací , dále v případě, že je nutné udělat změnu v rezervaci (např. je potřeba neplánovaně zrušit či přesunout termín). Na mobilní telefon vám můžeme taktéž zaslat SMS s připomenutím vašeho termínu.

E-mailová adresa

V případě rezervace vám na e-mail zašleme potvrzení o rezervaci.

E-mail využíváme také v případě, že je nutné udělat změny v rezervaci, případně ověřit informace související s rezervací.

E-mailem vás můžeme kontaktovat taktéž v případě, že bude problém související s kvalitou poskytovaných služeb. Ke stejnému účelu je možné použít i vaše telefonní číslo.

Pokud nás kontaktujete prostřednictvím kontaktního formuláře na našem webu, používáme vaši e-mailovou adresu, abychom zodpověděli váš dotaz. K jinému účelu nám vaše e-mailová adresa neslouží.

Fotografie a video záznamy z akcí

Na akcích, které pořádáme, nebo jejichž jsme součástí, pořizujeme fotografickou dokumentaci či video záznam. Fotografie a video záznamy používáme v propagačních materiálech, především na webu. U takových materiálů nikdy nenajdete jména účastníků, pouze v případě, že by se jednalo o referenci, a to na základě uděleného souhlasu. Pokud byste na záznamech nechtěli být, dejte nám vědět na našich kontaktních údajích před pořádáním akce.

Vedení účetnictví

Pokud si objednáte firemní nebo jinou akci, potřebujeme vaše osobní údaje (fakturační údaje), abychom vyhověli zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů.

Přímý marketing

Vaše osobní údaje (e-mail a jméno) využíváme za účelem přímého marketingu – zasílání obchodních sdělení. Jste-li naším zákazníkem, děláme tak z oprávněného zájmu, neboť důvodně předpokládáme, že vás naše novinky zajímají, a to po dobu pěti let od vaší poslední objednávky.

K přímému marketingu dále využíváme e-maily, u kterých máme výslovný souhlas se zasíláním marketingových sdělení.

V obou případech se můžete ze zasílání newsletterů kdykoliv odhlásit tlačítkem „odhlásit se“ v patičce každého e-mailu.

Vaše osobní údaje si ponecháváme po dobu běhu promlčecích lhůt, pokud zákon nestanoví delší dobu k jejich uchování nebo jsme v konkrétních případech neuvedli jinak.

Předávání osobních údajů třetím stranám

Lidé, kteří mají přístup k vašim osobním údajům jsou vázáni mlčenlivostí a proškoleni v oblasti bezpečnosti zpracování osobních údajů. Většinu zpracovatelských operací zvládáme sami a nepotřebujeme k nim třetí strany. Pro zajištění některých konkrétních zpracovatelských operací, které nedokážeme zajistit vlastními silami, využíváme služeb a aplikací zpracovatelů, kteří se na dané zpracování specializují a jsou v souladu s GDPR.

Cookies

Při procházení našich webových stránek zaznamenáváme vaši IP adresu, jak dlouho se na stránce zdržíte a ze které stránky přicházíte. Používání cookies pro měření návštěvnosti webu vnímáme jako svůj oprávněný zájem správce, neboť věříme, že díky tomu vám můžeme nabídnout ještě lepší služby.

Informace shromážděné pomocí cookies nám neumožňují identifikovat vaše jméno, kontaktní údaje nebo jiné osobní identifikační údaje, pokud se nám je nerozhodnete sami poskytnout.

Používání cookies můžete na svém počítači zakázat.

Koho využíváme pro zpracování cookies?

Služby Google Analytics, provozované společností Google Inc., sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Sesbírané cookies soubory jsou následně společností Google Inc. v souladu se Zásadami ochrany soukromí, dostupnými na https://www.google.com/intl/cs/policies/privacy/#nosharing.

Služby Facebook Pixel, provozované společností Facebook Inc., sídlem 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA. Sesbírané cookies soubory jsou následně společností Facebook Inc. v souladu se Zásadami ochrany soukromí, dostupnými na https://www.facebook.com/full_data_use_policy

Zabezpečení a ochrana osobních údajů

Chráníme osobní údaje v maximální možné míře. Přijali jsme a udržujeme veškerá možná technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení vašich osobních údajů.

Předávání dat mimo EU

Data zpracováváme výhradně v Evropské unii nebo v zemích, které zajišťují odpovídající úroveň ochrany na základě rozhodnutí Evropské komise.

Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv. Pokud budete chtít některého z těchto práv využít, prosím, kontaktujte nás prostřednictvím e-mailu: delonmode@gmail.com

Díky právu na přístup nás můžete kdykoli vyzvat a my vám doložíme ve lhůtě 30 dní, jaké vaše osobní údaje zpracováváme a proč.

Pokud se u vás něco změní nebo shledáte své osobní údaje neaktuální nebo neúplné, máte právo na doplnění a změnu osobních údajů.

Právo na omezení zpracování můžete využít, pokud se domníváte, že zpracováváme vaše nepřesné údaje, domníváte se, že provádíme zpracování nezákonně, ale nechcete všechny údaje smazat nebo pokud vznesete námitku proti zpracování. Omezit můžete rozsah osobních údajů nebo účelů zpracování. (Např. odhlášením z newsletteru omezujete účel zpracování pro zasílání obchodních sdělení.)

Právo na výmaz (být zapomenut)

Vaším dalším právem je právo na výmaz. V takovém případě vymažeme veškeré vaše osobní údaje ze systému i ze systému všech dílčích zpracovatelů a záloh. Na zajištění práva na výmaz potřebujeme 30 dní.

V některých případech jsme vázáni zákonnou povinností, např. musíme evidovat vystavené daňové doklady po lhůtu stanovenou zákonem. V tomto případě tedy smažeme všechny takové osobní údaje, které nejsou vázány jiným zákonem. O dokončení výmazu vás budeme informovat e-mailem.

Stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů

Pokud máte pocit, že s vašimi údaji nezacházíme v souladu se zákonem, máte právo se se svou stížností kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Budeme moc rádi, pokud nejprve budete o tomto podezření informovat nás, abychom s tím mohli něco udělat a případné pochybení napravit.

Mlčenlivost

Všechny osoby, které zpracovávají vaše osobní údaje jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení vašich osobních údajů. Bez vašeho souhlasu nebudou vaše osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně.

Tyto zásady zpracování osobních údajů platí od 25. května 2018.

V případě jakékoli změny uvedeme nové znění zásad zpracování osobních údajů na: https://sites.google.com/pinecklub.cz/home/rezervace/ochrana-osobn%C3%ADch-%C3%BAdaj%C5%AF