การเรียนการสอนออนไลน์ ปีการศึกษา 2564

การเรียนการสอนออนไลน์ ปีการศึกษา 2563

ข้อมูลสำหรับนักเรียน

แบบสำรวจแนวทางการบริหารการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19)

>> แบบสำรวจแนวทางการบริหารการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19) วันที่ 11 พ.ค. 63 สำหรับให้ครูประจำชั้นกรอกข้อมูล (ปิดรับคำตอบแล้ว)