G A L L E R Y

คลังรูปภาพโรงเรียนพุนพินพิทยาคม | จังหวัดสุราษฎร์ธานี

นักเรียนฉีดวัคซีนPfizer

ยินดีต้อนรับ ผอ.ธีรเดช จู่ทิ่น

ผู้อำนวยการธีรเดช จู่ทิ่น เดินทางมาสักการะสิ่งศักดิ์ประจำโรงเรียน

การอบรมหลักสูตรลูกเสือต้านยาเสพติด

กิจกรรมอบรมออนไลน์ เพื่อป้องกันปัญหายาเสพติด ประจำปี 2564

กิจกรรมประชุม ผูปกครอง ภาคเรียนที่ 1/2564

ปฐมนิเทศนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2564

แจกหนังสือ และอุปกรณ์การเรียน

สอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564

สอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564

การประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2564

มอบเกียรติบัตรแก่เยาวชนอาสาสมัครสาธารณสุขประจำโรงเรียน

อบรมการตัดต่อวิดีโอด้วย filmora

ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักเศษฐกิจพอเพียง

พิธีมอบเกียรติบัตร ครูที่ปรึกษาดีเด่น

มอบทุนกองทุนเสมอภาคทางการศึกษา

มอบทุนการศึกษา การศึกษา 2563

ภาคสนามนักศึกษาวิชาทหาร ออนไลน์

รด.ฟุตซอล คัพ ครั้งที่ 3

เข้าค่ายลูกเสือ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6

กิจกรรม "ส่งรุ่นพี่ยินดีรุ่นน้อง"

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาบุคลากรในการปฏิบัติงาน

ค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3

สอบธรรมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

รณรงค์การแก้ไขปัญหาการแข่งรถในทางสาธารณะ การขับรถดัดแปลงสภาพ

กิจกรรมค่ายห้องเรียนพิเศษ

ประชุมสวิทยาเขต 2

พิจารณายกเว้นการ ชำระเงินบำรุงกาศึกษา

โครงการคุณธรรม จริยธรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

งานส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ

อบรมให้ความรู้การปฐมพยาบาลเบื้องต้น

รางวัลครูดีไม่มอบายมุข ปีกาศึกษา 2563

อบรมการใช้โปรแกมบันทึกและจัดทำผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

กิจกรรมวันคริสต์มาส

การประชุมผู้ปกครองประจำนักเรียน ภาคเรียนที่ 2

กิจกรรมเติมเต็มความรู้ O-net

กิจกรรมการจัดแข่งขัน spelling bee

กิจกรรม ศธ.จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์

รับเสด็จในหลวงและ พระราชินี

กิจกรรมทำบุญตักบาตร

ร่วมรับองคมนตรี

ประเมิน ScQA

กิจกรรม​จิต​อาสา ​พัฒนา​สถานี​รถไฟสุราษฎร์ธานี​

พิธีวางพวงมาลาและถวาย บังคม วันปิยมหาราช ปี 2563

ร่วมแสดงความยินดีกับ ครูนาตยา สุวรรจันทร์

พิธีวางพานพุ่ม 120 ปี​ สมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี

กิจกรรมแสดงมุทิตาจิตครูเกษียณอายุราชการ

ร่วมแสดงความยินดีกับ ครูธรรมนูญ จันทร์แก้ว

พิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ 13 ตุลาคม

พิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 13 ตุลาคม

พิธีทำบุญตักบาตรน้อมรำลึก ในหลวงรัชกาลที่ 9

พิธีต้อนรับรองผู้อำนวยการโรงเรียนพุนพินพิทยาคม

กิจกรรมมอบทุนการศึกษา โดยสโมสรไลออนส์ฯ

มอบเกียรติบัตรโครงการโครงการพัฒนาศักยภาพเยาวชนฯ

กิจกรรมพิธีชักพุ่มผ้าป่า 2563

มอบทุนเพื่อการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ กฟผ.

รองผู้อำนวยการ สักการะพระพุทธรูปประจำโรงเรียนและพระนารายณ์

กิจกรรมหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ม.4

ปูชนียบุคคล เปี่ยมล้นคุณค่า อำลาราชการ

อบรมความรู้และทักษะการปฐมพยาบาลฉุกเฉินและการกู้ชีพขั้นพื้นฐาน

ตรวจสุขภาพประจำปี 2563

โชว์มายากล โดยคุณ ที TnoKiwami

กิจกรรมหลักสูตร

ต้านทุจริตศึกษา ชั้น ม.6

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน กยศ.2563

สายใย ผูกพันธ์

วันเกษียณ 63

การดำเนินงานโครงการอบรมเเกนนำเยาวชนต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา

การอบรมเรื่อง "สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย" โดยศูนย์จิตอาสา

อบรมเชิงปฏิบัติการ เลื่อนวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ ว21/2560

ศธจ.สุราษฎร์ฯ นิเทศการจัดการเรียนการสอนลูกเสือ

อบรมนักเรียนแกนนำสาธารณสุขของโรงเรียน

กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์
แห่งชาติ ประจำปี 2563

ทีมฮอกกี้พุนพินพิทยาคม
คว้าเหรียญทองแดง
กีฬาระหว่างโรงเรียน

"บันทึกเด็กดี"
รายการ ม.ปลายสายเก่ง ไทยรัฐทีวีช่อง 32

ทดสอบความสามารถ
ในการอ่านและการเขียน
นักเรียน (ครั้งที่1/2563)

แนะแนวบรรยาย
เกี่ยวกับโทษของยาเสพติด

แสดงความยินดี
คุณครูภาวสุทธิ์ สังข์กุญชร

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน
ภาคเรียนที่ 1/2563

ต้อนรับคุณครูใหม่
และนักศึกษาฝึก
ประสบการณ์
วิชาชีพครู

ติดตามการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา
ภาคเรียนที่ 1

การประชุมเรื่องการไว้ทรงผมของนักเรียน ตามกฎของกระทรวงศึกษาธิการ

ผู้ว่าตรวจเยี่ยม
การเตรียมความพร้อม
ในการเปิดสถานศึกษา

อบรมครู การผลิตสื่อการสอน
ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์

บรรยากาศการรับมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

บรรยากาศวันมอบตัว
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

66 ปี พุนพินพิทยาคม กิจกรรมวันคล้าย
วันสถาปนาโรงเรียน

บรรยากาศวันสอบคัดเลือก
เข้าศึกษาต่อ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

บรรยากาศวันสอบคัดเลือก
เข้าศึกษาต่อ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครและบุคลากรทางการศึกษา

ประมวลภาพ
วันสอบนักเรียนโครงการ
ห้องเรียนพิเศษ

สโมสรไลออนส์ฯ สนับสนุนแว่นตาให้กับนักเรียนโรงเรียนพุนพินพิทยาคม

กิจกรรมส่งรักสานใจ

ครอบครัวม.3

มอบเกียรติบัตรนักเรียนแกนนำ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

นิเทศ ติดตามการดำเนินงาน "เดินหน้าและพัฒนาการอ่านออกเขียนได้"

ส่งมอบธงสภานักเรียนให้กับสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563

กิจกรรมเลือกตั้งประธานสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563

ValentinesDay 20

รองชนะเลิศอันดับที่ 1 กิจกรรมเข้าจังหวะประกอบเพลง (บาสโลบ)

กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ

ประจำปีการศึกษา 2562

การแสดงผลงานของสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา2562

พิธีมอบเกียรติบัตร

การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ

ประจำปีการศึกษา2562

ทัศนศึกษาและกิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ ม.2

กิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง

ทัศนศึกษาและกิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ ม.3

ค่าย Gi-Tech Youth Camp ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต

การแข่งขันกีฬาสร้างเครือข่ายสภานักเรียนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 4

งานวันครู อำเภอพุนพิน

ปีการศึกษา 2563

มอบเกียรติบัตร

กิจกรรมวัน Christmas

กิจกรรม MERRY CHRIST MAS & HAPPY NEW YEAR 2020

มอบเกียรติบัตร

สัปดาห์วชิรวิชาการ

สำนักทดสอบ มศว. ทำการทดสอบนักเรียนเพื่อตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบ

กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ นักเรียนห้องเรียนโครงการพิเศษ

กิจกรรม ค่ายคอมพิวเตอร์ นักเรียนห้องเรียน
โครงการพิเศษ

กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ

5 ธันวาคม

สอบธรรมศึกษา ประจำปีการศึกษา2562

โรงเรียนมัธยมพัชรกิตติยาภา3 ศึกษาดูงาน
โรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง

สโมสรไลออนส์ฯมอบทุนการศึกษาและแว่นตาให้กับนักเรียน

การอมรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา