โรงเรียนภู่วิทยา

คลังภาพกิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์

ฝ่าย/กลุ่มงาน

บริการเอกสาร

เว็บไซต์ ชั่วคราว โรงเรียนภู่วิทยา อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา โทร 044-475-070

หรือช่องทาง FACEBOOK

กิจกรรมเด่นสัปดาห์นี้ ( 25 Nov- 1 Dec 2019)

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

การสอบธรรมะสนามหลวง

นิทรรศการสวนพฤกษศาสตร์

เตรียมค่ายลูกเสือ-ยุวกาชาด

ขาย..เห็ดค่ะ

29 ธค. 62 ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพผ้าป่าการศึกษา ณ โรงเรียนภู่วิทยา

ส่งกำลังใจไปศรีสะเกษ

การประชุมผู้ปกครอง 2/2562

ค่ายดาราศาสตร์

30 Nov -1 Dec

ค่ายหุ่นยนต์บริการ (EIS)

ค่าย English Camp

EIS walk Rally

งานสวนพฤศาสตร์

Zero Waste school

โครงการห้องเรียนพิเศษ EIS

ห้องเรียนคุณครู