ตรวจสอบผลการเรียน

โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร

ตรวจสอบผลการเรียน ของนักเรียน

***ปรับปรุงล่าสุด 19 ตุลาคม 2565***

ตรวจสอบผลการเรียน ของนักเรียน

ตรวจสอบผลการเรียน ของนักเรียน

ตรวจสอบผลการเรียน ของนักเรียน


ตรวจสอบผลการเรียน ของนักเรียน


วิธีการใช้งาน

1.คลิกที่ปุ่มด้านบนโดยเลือกปีการศึกษาที่ต้องการ

2. ตรวจสอบระเบียนผลการเรียน รายภาค

รหัสเข้าใช้ คือ เลขประจำตัวนักเรียน

รหัสผ่าน คือ วัน/เดือน/ปีเกิด เช่น 01/05/2540

กลุ่มบริหารงานวิชาการ

โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม

75 ถนนชูเชิดน่าน อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร 66120

โทร 056-632811 080-432-7084

เเจ้งปัญหา

หรือ ต้องการติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ผ่านระบบ LINE CALL CENTER