แผนกวิชาช่างยนต์

วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุรี

ทำความรู้จักกับแผนกวิชาช่างยนต์

หลักสูตรที่เปิดสอน

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

  • สาขาวิชาช่างยนต์

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

  • สาขาวิชาเทคนิดยานยนต์


ได้รับรางวัล

การแข่งขันฮอนด้าประหยัดเชื้อเพลิง Honda Eco Mileage Challenge 2020 ระดับประเทศ ครั้งที่ 23

  • ชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทสวยงาม

  • ชนะเลิศอันดับ 1 popular vote.: ข่าวสารอัพเดท :.

รถประดิษฐ์อาชีวศึกษา สถิติที่ดีที่สุด 540 km/L

ได้รับรางวัล

ชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทสวยงาม

ชนะเลิศอันดับ 1 popular vote

การแข่งขันฮอนด้าประหยัดเชื้อเพลิง Honda Eco Mileage Challenge 2020 ระดับประเทศ ครั้งที่ 23

>>อ่านเพิ่มเติม<<
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนนักศึกษา งานประชุมวิชาการองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2564 ระดับชาติ>>อ่านเพิ่มเติม<<
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนนักศึกษา งานประชุมวิชาการองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2564 ระดับชาติ>>อ่านเพิ่มเติม<<
นางยุพิน พิมขอแสดงความยินดีกับนักเรียนนักศึกษา งานประชุมวิชาการองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2564 ระดับชาติ>>อ่านเพิ่มเติม<<

:: ข่าวสารอื่นๆ