กลุ่มบริหารงานบุคคล

โรงเรียนเพชรละครวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

>>>อ่านต่อ

ดาวน์โหลดเอกสาร

How To ทำวิทยฐานะแบบใหม่

แผนภูมิความก้าวหน้าในวิชาชีพครูฯ ตามมาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะ เดิม กับ ใหม่