Władze Szkoły

Dyrektor Szkoły Doktorskiej UEK

Prof. dr hab. Renata Oczkowska

Rada Naukowa Szkoły Doktorskiej UEK

Przewodniczący Rady

Prof. dr hab. Jacek Osiewalski

Prof. dr hab. Renata Oczkowska

Prof. dr hab. Józefa Famielec

Prof. dr hab. Władysław Kędzior

Prof. dr hab. Adam Nalepka

Prof. dr hab. inż. arch. Aleksander Noworól

Prof. dr hab. Adam Sagan

Prof. UEK dr hab. Jacek Klich

Prof. UEK dr hab. Paweł Lula

Dr hab. Marcin Zawicki

Dr Krzysztof Głuc

Mgr Marek Koczyński - Przedstawiciel Samorządu Doktorantów

Koordynatorzy Kierunków Kształcenia w Szkole Doktorskiej UEK