Kierunki Kształcenia

Plany i efekty kształcenia w Szkole Doktorskiej

Plany kształcenia

zal 1b_US_29_2019.pdf

Efekty kształcenia

zal.1a_US_29_2019.pdf

Kierunki kształcenia w Szkole Doktorskiej UEK realizowane od roku 2019/2020

Ekonomia

Informacje o kierunkach zostaną zamieszczone wkrótce

Finanse i Rachunkowość

Informacje o kierunkach zostaną zamieszczone wkrótce

Metody matematyczno-statystyczne w analizach gospodarczych

Informacje o kierunkach zostaną zamieszczone wkrótce

Polityka i administracja

Informacje o kierunkach zostaną zamieszczone wkrótce

Zarządzanie

Informacje o kierunkach zostaną zamieszczone wkrótce

Jakość i zarządzanie produktem

Informacje o kierunkach zostaną zamieszczone wkrótce