Kształcenie Doktorantów

Organizacja roku akademickiego 2019/2020

1. Rok akademicki na stacjonarnych studiach doktoranckich oraz w Szkole Doktorskiej rozpoczyna się 1 października 2019 r., trwa do 30 września 2020 r. i obejmuje dwa semestry:

1) semestr zimowy – od 1 października 2019 r. do 29 lutego 2020 r.,

2) semestr letni – od 1 marca 2020 r. do 30 września 2020 r.

2. Zajęcia dydaktyczne realizowane będą według odrębnego harmonogramu, umieszczonego na stronie internetowej Uczelni

3. Ostateczne zaliczenie roku lub poszczególnych semestrów nastąpić musi:

1) w przypadku doktorantów rozpoczynających studia od roku akademickiego 2017/2018 i 2018/2019 – do 30 września 2020 r.

2) w przypadku doktorantów, którzy rozpoczęli studia przed rokiem akademickim 2017/2018–w terminach wskazanych odpowiednio w ust.1 pkt 1 i 2.

3) w przypadku doktorantów kształcących się w Szkole Doktorskiej UEK – w terminach wskazanych odpowiednio w ust.1 pkt. 1 i 2.

Ważne linki

Międzynarodowa Wymiana Doktorantów

Biblioteka Główna

e-uczelnia

Nauka UEK

Samorząd Doktorantów UEK

Krajowa Reprezentacja Doktorantów

Biuro Osób Niepełnosprawnych UEK


Czasopisma UEK