Szkoła Doktorska UEK

Aktualności

Jest już plan zajęć dla Szkoły Doktorskiej

Z planami zajęć można zapoznać się klikając w link:

Wyniki Rekrutacji do Szkoły Doktorskiej UEK 2019/2020

Wyniki Rekrutacji UEK.pdf

Nr identyfikatora w systemie IRK można sprawdzić klikając po zalogowaniu w "moje konto"

W związku z wytycznymi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego zamieszczonymi na stronie.

Informacja o terminie i formie odbioru decyzji o odmowie przyjęcia do Szkoły Doktorskiej UEK zostanie zamieszczona w tym miejscu po 1.10.2019