Szkoła Doktorska UEK

Aktualności

Godziny otwarcia Centrum Kształcenia Doktorantów i Obsługi Postępowań Doktorskich

pn., wt., śr., pt. 12:00 - 15:00

czw. 13:00 - 17:00


Wybory do Rady Samorządu Doktorantów - informacje o głosowaniu

Zachęcamy wszystkich doktorantów do udziału w wyborach swoich przedstawicieli do Rady Samorządu Doktorantów. Każdy doktorant może oddać maksymalnie po dwa głosy na kandydatów w ramach każdej z list (listy odpowiadają dawnym Wydziałom oraz Szkole Doktorskiej).

Głosowanie będzie możliwe w Pawilonie C przed Nową Aulą w następujących terminach:

  • 5 grudnia (czw.) w godz. 17:15 - 18:30
  • 10 grudnia (wt.) w godz. 18:15 - 19:30
  • 12 grudnia (czw.) w godz. 17:15 - 18:30

Szczegółowe informacje o wyborach dostępne są na stronie Samorządu Doktorantów:

Nowa sekcja strony Szkoły Doktorskiej - Programy Międzynarodowe | Granty

W nowej części strony zamieszczamy obszerne informacje, które nie zmieściłyby się w sekcji aktualności, o możliwościach udziału w programach międzynarodowych i ubiegania się o granty adresowanych do doktorantów Szkoły Doktorskiej i studiów doktoranckich UEK.

Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi programu PROM UEK. programu im. Iwanowskiej oraz ofertami programów uniwersytetów Viadrina oraz Lingnan zamieszczonymi na stronie :

Zgłoszenia do Samorządu Doktorantów - termin upływa 25.11.2019 !

Tylko do 25.11. Komisja Wyborcza Doktorantów czeka na zgłoszenia kandydatów do Rady Samorząd Doktorantów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Serdecznie zachęcamy doktorantów ze Szkoły Doktorskiej i Studiów Doktoranckich do zaangażowania w działalność samorządu.

Szczegółowe informacje o wyborach dostępne są na stronie Samorządu Doktorantów:

Ruszyły zgłoszenia do PROM - UEK! Zapraszamy doktorantów do udziału w programie wymiany międzynarodowej.

W ramach programu doktoranci mogą uzyskać finansowanie następujących aktywności zagranicą:

  1. udział w krótkich formach kształcenia,
  2. prowadzenie zajęć dydaktycznych,
  3. aktywny udział w konferencji międzynarodowej,

Z informacjami o programie można zapoznać się na stronie:

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej przyznała środki na realizację wymiany międzynarodowej doktorantów UEK - w programie PROM

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej przyznała 950 000 zł na realizację projektu przygotowanego przez doktorantów Katedry Zarządzania Zasobami Pracy - mgr Marka Koczyńskiego oraz mgr Roberta Szydło, przy wsparciu mgr Anny Drabiny z działu Transferu Wiedzy i Projektów Międzynarodowych.

Program przewiduje możliwość uczestnictwa w roku 2019/2020 doktorantów ze studiów doktoranckich i Szkoły Doktorskiej UEK w wyjazdach zagranicznych oraz udział doktorantów z innych krajów w wydarzeniach organizowanych na naszej Uczelni. Opiekę merytoryczną nad programem ze strony Uniwersytetu sprawuje prof. dr hab. Renata Oczkowska - Dyrektor Szkoły Doktorskiej UEK.

Program im. Iwanowskiej - nabór wniosków stypendialnych

Jesteś doktorantem i chcesz rozwijać swoją karierę naukową? - zachęcamy do złożenia wniosku o stypendium w drugim naborze do Programu im. Iwanowskiej organizowanym przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej (NAWA) Program umożliwia zagraniczne wyjazdy do najlepszych ośrodków na świecie na okres od 3 do 12 miesięcy, a przyznana kwota stypendium może wynieść nawet 120 tys. zł. Szczegółowe informacje są dostępne na stronie.

Termin składania wniosków mija 18 grudnia 2019 r

Wydarzenia

Spotkanie Inaugurujące Kształcenie w Szkole Doktorskiej UEK

W dniu 21.10.2019 r. odbyło się uroczyste spotkanie inaugurujące kształcenie w Szkole Doktorskiej UEK. Spotkanie poprowadzili Dyrektor Szkoły Doktorskiej UEK - prof. dr hab, Renata Oczkowska oraz Przewodniczący Rady Naukowej Szkoły Doktorskiej UEK - prof. dr hab. Jacek Osiewalski. Wśród uczestników znaleźli się przedstawiciele Rady Naukowej Szkoły Doktorskiej, Samorządu Doktorantów oraz nowo-przyjęci doktoranci wraz z opiekunami naukowymi.

Po uroczystym przywitaniu gości i powitaniu doktorantów w murach Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie nastąpiło wręczenie uchwał o przyjęciu do Szkoły Doktorskiej i legitymacji doktoranckich. Następnie Dyrektor Szkoły Doktorskiej przedstawiła doktorantom i opiekunom naukowym harmonogram prac związanych z przygotowywaniem Wstępnej Koncepcji Pracy Doktorskiej oraz Indywidualnego Planu Badawczego.

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

Nowych doktorantów UEK powitał również mgr Piotr Głogowski Przewodniczący Samorządu Doktorantów. Zachęcił ich również do zaangażowania w działalność Samorządu oraz do uczestnictwa w II Wyjazdowej Sesji Naukowej Doktorantów UEK. Zagadnienia praktyczne i techniczne związane z korzystaniem z zasobów uczelni przedstawił mgr Marek Koczyński, a możliwości wyjazdu w ramach programu PROM UEK przybliżył mgr Robert Szydło. Pod koniec spotkania miał miejsce symboliczny poczęstunek, który był okazją do nawiązania kontaktów i odpowiedzi na liczne pytania.