Szkoła Doktorska UEK

Aktualności

W związku z Zarządzeniem JM Rektora UEK z dnia 11 marca 2020 r. w sprawach realizowanych przez Centrum Kształcenia Doktorantów i Obsługi Postępowań Doktorskich prosimy o kontakt mailowy na adres: szkola.doktorska@uek.krakow.pl lub gucwaa@uek.krakow.pl

Istotne informacje dla doktorantów Studiów Doktoranckich UEK oraz doktorantów ubiegających się o nadanie stopnia w trybie indywidualnym

Zachęcamy doktorantów, którzy rozpoczęli kształcenie w UEK przed rokiem akademickim 2019/2020 do zapoznania się z dokumentami:

  • Regulamin uzyskiwania stopnia naukowego doktora w trybie eksternistycznym w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie
  • Zasady postępowania dotyczące określonych grup doktorantów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

English edition of CUE Doctoral School Website is live

We invite you to visit English version of our site. It was introduced in January 2020. During next few weeks our page will be updated to cover all important aspects of doctoral education available in English at Cracow University of Economics. Please be aware that although polish edition presents more information - it may not be accurate for foreigners and different regulations may apply.

Uwaga! Informacje zamieszczane na anglojęzycznej wersji strony nie zawsze będą tożsame z informacjami kierowanymi do polskojęzycznych odbiorców. Wynika to z odmiennej oferty i warunków kształcenia w języku angielskim.

Ruszyły zgłoszenia do PROM - UEK! Zapraszamy doktorantów do udziału w programie wymiany międzynarodowej.

W ramach programu doktoranci mogą uzyskać finansowanie następujących aktywności zagranicą:

  1. udział w krótkich formach kształcenia,
  2. prowadzenie zajęć dydaktycznych,
  3. aktywny udział w konferencji międzynarodowej,

Z informacjami o programie można zapoznać się na stronie:

Wydarzenia

Spotkanie Inaugurujące Kształcenie w Szkole Doktorskiej UEK

W dniu 21.10.2019 r. odbyło się uroczyste spotkanie inaugurujące kształcenie w Szkole Doktorskiej UEK. Spotkanie poprowadzili Dyrektor Szkoły Doktorskiej UEK - prof. dr hab, Renata Oczkowska oraz Przewodniczący Rady Naukowej Szkoły Doktorskiej UEK - prof. dr hab. Jacek Osiewalski. Wśród uczestników znaleźli się przedstawiciele Rady Naukowej Szkoły Doktorskiej, Samorządu Doktorantów oraz nowo-przyjęci doktoranci wraz z opiekunami naukowymi.

Po uroczystym przywitaniu gości i powitaniu doktorantów w murach Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie nastąpiło wręczenie uchwał o przyjęciu do Szkoły Doktorskiej i legitymacji doktoranckich. Następnie Dyrektor Szkoły Doktorskiej przedstawiła doktorantom i opiekunom naukowym harmonogram prac związanych z przygotowywaniem Wstępnej Koncepcji Pracy Doktorskiej oraz Indywidualnego Planu Badawczego.

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

Nowych doktorantów UEK powitał również mgr Piotr Głogowski Przewodniczący Samorządu Doktorantów. Zachęcił ich również do zaangażowania w działalność Samorządu oraz do uczestnictwa w II Wyjazdowej Sesji Naukowej Doktorantów UEK. Zagadnienia praktyczne i techniczne związane z korzystaniem z zasobów uczelni przedstawił mgr Marek Koczyński, a możliwości wyjazdu w ramach programu PROM UEK przybliżył mgr Robert Szydło. Pod koniec spotkania miał miejsce symboliczny poczęstunek, który był okazją do nawiązania kontaktów i odpowiedzi na liczne pytania.