ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน


โรงเรียนบ้านปางถ้ำ ตำบลร่มเย็น อำเชียงคำ จังหวัดพะเยา

“ รู้จัก  รัก  ห่วงใย เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา  ศรัทธา นำพาสู่การปกป้องคุ้มครองอย่างเท่าเทียม ”