โรงเรียนบ้านสระ อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา

โรงเรียนบ้านสระ ตั้งอยู่เลขที่ 126 หมู่ 12 ตำบลสระ อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา รหัสไปรษณีย์ 56160 โทรศัพท์ 054 – 891519 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพะเยา เขต 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตั้งอยู่บนเนื้อที่ 10 ไร่ 50 ตารางวา อยู่ระหว่างกิโลเมตรที่ 58 บนเส้นทางหลวงหมายเลข 1251 ดอกคำใต้ – เชียงม่วน ในเขตหมู่ที่ 12 ตำบลสระ อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา มีอาณาเขตดังนี้

ทิศเหนือ ติดทางสาธารณะเข้าหมู่บ้านสระเหนือ หมู่ 3, 8 และ 12

ทิศตะวันออก ติดทางสาธารณะเข้าหมู่บ้านสระเหนือ หมู่ที่ 3 8 และ 12

ทิศใต้ ติดคลองส่งน้ำ

ทิศตะวันตก ติดถนนทางหลวงหมายเลข 1521 ดอกคำใต้ เชียงม่วนและเป็นทางเข้าหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 ,10


ข่าวประชาสัมพันธ์

การเรียนการสอนในสถานการณ์โควิดของโรงเรียนบ้านสระ

ข่าวสารน่ารู้

ช่องทางการติดต่อ