ระบบบันทึกการรับสมัครนักเรียนออนไลน์ โรงเรียนพญาเม็งราย ปีการศึกษา 2564

คำชี้แจง: โปรดคลิกปุ่มเลือกรายการ

นักเรียนคนใดที่กรอกระบบออนไลน์ ให้คลิกปุ่มดาวน์โหลดเอกสารใบสมัครด้วย และกรอกข้อมูลให้ครบ แนบเอกสารสำคัญต่อไปนี้มาด้วย 1. สำเนา ปพ.1 1ฉบับ 2. สำเนาบัตรประชาชนนักเรียน บิดา มารดา ผู้ปกครอง อย่างละ 1 ฉบับ 3. สำเนาทะเบียนบ้านนักเรียน บิดา มารดา ผู้ปกครอง อย่างละ 1 ฉบับ โดยให้เย็บและนำส่งงานรับนักเรียนในวันสอบหรือมอบตัว

จัดทำโดย : กลุ่มบริหารงานวิชาการโรงเรียนพญาเม็งราย Admin : นายกำธร เอกมงคลสกุล