กลุ่มบริหารบุคคล

และงบประมาณโรงเรียนภัทรบพิตร

ว่าที่ พ.ต.สุพจน์ ธนานุกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนภัทรบพิตร