om App-udvikling

Se eksempel på undervisningsforløb her:

KLik på billede for at gå til uv-forløb

Forløbet baserer sig på App Lab, som gør det muligt at lave apps, der kan deles med andre via deres URL

Apps er velegnede til brug i undervisningen af teknologiforståelse, da eleverne har en klar forforståelse for, hvad en app er, og de mange forskellige genrer, der findes. De vil også ofte baseret på deres egne erfaringer have holdninger til, hvordan en god app fungerer og ser ud.

Det er oplagt at tage udgangspunkt i nogle af de apps, som eleverne selv anvender i forbindelse med analyse under kompetenceområdet "digital myndiggørelse".

Det er også forholdsvist simpelt at arbejde med at lave egne apps, eller i hvert fald dele af dem, hvis eleverne kender lidt til blokprogrammering og kontrolstrukturer i forvejen.

Faglige anknytningspunkter i app-udvikling

Når du arbejder med design og udvikling af egne apps, vil du afhængigt af dit didaktiske design kunne integrere alle fire kompetenceområder i forsøgsfaget.


  • Digital myndiggørelse: Hvis du tager udgangspunkt i en analyse af en eksisterende app, og arbejder med at redesigne (en model af) denne, enten så den bliver bedre, eller så den måske med få ændringer kan løse andre problemer, er dette kompetenceområde repræsenteret
  • Digital design og designprocesser: Når eleverne arbejder iterativt med rammesættelse, idégenereing, konstruktion, argumentation og introspektion, er dette kompetenceområde repræsenteret
  • Computational tankegang: I arbejdet med at gå fra idé til konstruktion af artefakt, er eleverne nødt til at dekomponere, abstrahere, anvende mønstre og tænke algoritmisk. Dette retter sig mod målene om data, algoritmer, strukturering og modellering, som indgår i dette kompetenceområde
  • Teknologisk handleevne: Et forløb med udvikling af egne apps indebærer selvfølgelig programmering, men det er også oplagt at beskæftige sig med målene under computersystemer og sikkerhed.


Samtidig vil du nemt kunne sætte forskellige værktøjer og metoder i spil. Eksempelvis er paper prototyping meget velegnet til apps. Pseudokode og flowcharts er også gode redskaber til at understøtte elevernes tænkning og arbejde undervejs. Det er endvidere oplagt at indlægge brugertests undervejs, gerne først ud fra papirsprototyper og siden ud fra programmerede prototyper.

Hvilke programmer

Der findes forskellige platforme, som kan bruges til at bygge apps, men særligt App Lab er velegnet, fordi:


  • designdelen er enkel, så eleverne hurtigt får lavet forskellige elementer (skærme, knapper, m.m.)
  • med ret få linjer kode (blokprogrammering) kan man lave en stor del af funktionaliteten
  • der er mulighed for at arbejde med data-lag
  • man kan skifte mellem blokprogrammering og programmering i JavaScript, så man kan se, hvordan koden ser ud i et "rigtigt" programmeringssprog.
  • Det er muligt at oprette klasser og elever og på den måde følge med i elevernes arbejde.
  • Appen er egentlig en webapplikation, så man kan offentliggøre sit projekt og dele det via en URL. Når modtagerne åbner URL'en, fungerer appen som en virkelig app.

gå til UV-forløb

Klik HER