Kom i gang

Det kan du med en laser cutter

Oprindelig skrevet af Simon Front, Etch-it.dk, tilrettet for brug på makerspaceonwheels.dk efter aftale.

Du kan:

• Skære op til 0,4 cm træ i en arbejdsgang

• Skære i helt tynde materialer som f.eks. crepepapir eller mylar

• Skære og gravere emner op til 600x400mm.

• Skære huller ned til ~1/4 mm (strålens diameter)

Du kan ikke:

• Skære i metal

• Skære eller gravere i sten, kulfiber og andre hårde materialer (der er dog visse sten-typer der kan graveres - marmor og skifer f.eks.)

• Skære eller gravere i PVC, vinyl eller andre plasttyper der indeholder chlor-forbindelser

• Gravere i andre metaller end anodiseret aluminium

• Skære i glas

Brugbare materialer:

Akryl, Mylar, krydsfiner, balsatræ og mange andre former for træ, pap, stof og papir. Spørg eller skriv ved tvivl.

Glas kan graveres, men graveringer i glas virker også kun hensigtsmæssig i bestemte typer glas.

Vi anbefaler at du bruger 3 til 4 mm birkefiner og til finere arbejder akryl

Eksempel på snittets vinkel.

Laseren bliver skudt langs med emnet og fokuseres først idet et konkavt spejl retter strålen lodret ned. Da strålen fokuseres til et mindre punkt end det kommer ud af laseren, bliver snittet ikke helt vinkelret. Her er effekten let overdrevet, men jo tykkere materialet er, desto tydeligere er vinklen.

Teknikken:

Der findes flere forskellige ting som kan udføres med laser.

Vektorgravering tegner en linje i emnet der er lige så tynd som laseren, men uden at skære helt igennem.

Den anden, rastergravering, laver et mønster af prikker der tilsammen giver et indtryk af gråtoner (ligesom en almindelig laserprinter). Det giver mulighed for at lave billeder og hele flader. Rastergravering tager væsentligt længere tid end vektorgravering og koster derfor mere. Det svarer til en normal printerprocess, hvor man tegner billedet op pixel for pixel.

Gravering kan foretages på to forskellige måder. Normal rastergravering (som allerede forklaret), eller relief-gravering, der brænder ned i materialet styret af gråtonen i det billede man graverer.

Med denne teknik kan man lave relieffer i 3D. Kræver dog en del øvelse.

Sidst men ikke mindst, kan man skære med laseren. Det er rimelig selvforklarende, men kan bruges utroligt alsidigt.

Akryl, rastergravering

Det øverste eksempel her, er lavet med rastergravering i sort acryl. Bemærk at man skal huske at invertere billeder før man graverer dem, når man laver billeder på materialer hvor laserens punkt bliver lyst...

Billedet til venstre graveringen.

Billedet til højre: originalbillede

Akryl, reliefgravering.

Det nederste eksempel her, er lavet som reliefgravering i sort acryl. Her er de mørkeste områder graveret dybest og gummiskoen er derfor næsten graveret 1 mm ned i materialet.

Filtyper:

Filen der skal laves, afleveres i et af følgende formater:

SVG (Scalable Vector Graphics)

• AI (Adobe Illustrator)

• EPS (Encapsulated Postscript)

DXF (ikke 3D!)

Vi anbefaler at skolerne starter med at bruge Inkscape. Inkscape bruger primært SVG og DXF.

Læs mere på siden fra Inkscape til eduARTx500

eller kan du finde de programmer vi anbefaler her: Programmer

Filspecifikationer:

Det maksimale areal der kan skæres indenfor er 600 x 400 mm (16”x12”). Hvis der skal raster-graveres, anbefales det at holde det indenfor 560 x 360 mm, da laseren har tendens til at virke lidt ringere i rastermode tæt på kanten.

Vi anbefaler at du lader eleverne arbejde i formater, som fx A5 eller A4, da det er to formater som eleverne hurtigt kan finde sig tilrette i.