eduARTx500 ved lasercutteren

Godt i gang med Lasercutting - del 2

Hvis du ikke har læst hvordan du modelllere dit projekt - læs her

Når du har gemt din fil på en USB – stik, skal du i gang med at laserskære. [link til hvordan du gemmer på usb fra EduArt500x]

Sørg for at nødstoppet er aktiveret. Ellers hiv det evt. forsigtigt op igen, mens du drejer på knappen i den på knappen angivne retning

Tænd maskinen på de røde knapper fra øverste knap og ned efter.

Du kan også se denne korte video.

I betjeningspanelet vælg

File –> Udisk+ –> read Udisk
Vælg Copy til Memory

Nu vil du se din figur på displayet

Åbn låget på laserskæren, og læg det materiale ned, som du skal skære.

Luk så låget igen.

Vha. piletasterne på betjeningspanelet kan du flytte laseren manuelt rundt, så du får et startpunkt i kanten af dit materiale.

Tryk på Origin og derefter FrameLaseren køre omridset af din figur, dog uden at skære. På den måde kan du se, om figuren har de rette dimensioner og placering.

Tryk nu på Knappen Start/pause, og laseren vil nu gå i gang med at skære.

Skulle der være noget, som ikke er som forventet, så tryk på nødstoppet.