Lasercutter

Hvad er en lasercutter?

En laser er stort set bare højt fokuseret, stærkt forstærket lys.

For at forstå hvordan lasercutteren virker, så tænk på et forstørrelsesglas. Det kan brænde et blad ved at fokusere sollys på et enkelt sted. Men flyttes det en smule uden for fokus, så stopper den med at brænde. Med en laser kan du fokusere lyset til en lille plet omkring, og du kan brænde igennem tyk krydsfiner uden at strålen spredes ud.

Lasercutteren er på flere måder 3D printerens overmand, når det drejer sig om hastighed!

Med en lasercutter, kan du lave prototyper og det endelige produkt meget hurtigt. Lasercutteren arbejder ikke i 3D, men i 2D, som med din kreativitet blive til 3D objekter. Teknologien er ikke ny, men er først her inden for de sidste par år blevet så billigt at det kan bruges i folkeskolens undervisning.

Lasercutteren fungerer ved at laserhovedet er fastgjort, således at det frit kan bevæges i en X, Y, Z akse (Se billedet herunder). Maskinen kan aflæse vektorer, punkter eller raster i billeder i et særligt filformat og bevæger laseren rundt for at skære og / eller gravere i materialet.

Kilde Peter Eduard

Hvad kan du lave med en lasercutter?

Lasercutteren skærer meget præcist, den kan skære og gravere i et utal af materialer fx: papir, pap, finer og akryl (plexiglas).

Når du skærer i forskellige materialer vil nogle af dem afgive gasser, alt afhængig af materialet vil nogle af den være giftige, vi anbefaler at I bruger akrylplast og krydsfiner.

Hvad er gravering?

Gravering handler om at ridse eller skære et mønster eller billede ind i en overflade. Det anvendes ofte til at skrive eller tegne noget på en overflade. Du kan enten selv finde og skabe et mønster, du kan finde billeder på nettet eller du kan gøre det til en del af en tegning på dit objekt. Ved graveringen efterlades overfladen med et svagt brændt lag af finér. Både gravering og skæring kan kombineres i en enkelt operation på laserskæreren.

Der findes to typer gravering: Vektorgravering og rastergravering.

Ved en vektor-gravering skæres en linje i objektet med en bredde som laserens lysstråle; strålen skæres dog ikke gennem objektet. Hvor dyb graveringen er afhænger af den effekt og hastighed, som defineres inden man sætter jobbet i gang.

Ved raster-gravering laves et mønster af af prikker, der tilsammen danner et helt billede eller mønster. Her laves billedet pixel for pixel og tager derfor længere tid (= det koster mere). TIl gengæld kan du få nogle flotte billeder med hele flader.

Hvad er skæring?

Hvor gravering kan udføres på mange forskellige former og materialer, så laves gennemskæring næsten udelukkende på flade objekter (2D) med ensartet tykkelse. Flere af disse 2 dimensionelle objekter kan så herefter samles til 3 dimensionelle objekter fx. (vise idéen med iPhone holder som billede)

Snittet som lasercutteren laver ved gennemskæring er meget lille, hvorfor det er muligt at lave skarpe hjørner og detaljerede figurer på lasercutteren.