Hvordan låner du?

Når du låner MakerSpace on Wheels, så koster det 2.000 kr. I den pris får du et heldagskursus med en af vores pædagogiske konsulenter. Kurset er sammen med dine elever. Hvis der er mere end 25 elever, forventer vi at der er mindst to lærere til stede. På den måde er I efterfølgende bedre klædt på til at arbejde med makerspacet. Prisen dækker også materialeforbrug ved kurset. Efter kurset kan I låne makerspacet i op til 2 måneder.

Klik her for at komme til booking af MakerSpaceOnWheels via email

Udlånsperioder for skoleåret 2017/18:

1. periode er fra uge (32)33 til 41 - afsluttet

2. periode er fra uge 43 til 50 - afsluttet

3. periode er fra uge 1 eller 2 til 9 - fuldt booket

4. periode er fra uge 10 til 17 - fuldt booket

5. periode er fra uge 18 til 25

Bemærk at du kun kan låne makerspacet, hvis din skole ligger i CFU Absalons område.

Det obligatoriske kursus - lægges normalt dagen efter at makerspacet er blevet leveret på skolen. Det er CFU Absalon der bestemmer datoerne for levering, kursus og afhentning.

Det med småt:

I må ikke selv installere/opsætte lasercutteren - det klarer CFU Absalon i forbindelse med kurset.

  • Lasercutteren SKAL have strøm fra en kontakt, der har jordforbindelse, da lasercutteren ellers opbygger meget statisk elektricitet, der kan ødelægge elektronikken.
  • Lasercutteren SKAL også have mulighed for udsugning eller et vindue hvor du kan lede røgen fra laseren ud.

Skolen er erstatningspligtig for evt. skader på det lånte udstyr.

Afleveringsstedet på institutionen skal være tæt ved en indgang, og der skal være uhindret adgang. Det betyder, at afleveringsstedet skal være ryddet ved dårligt føre. Chaufføren skal så vidt muligt kunne læsse i niveau. Transport indendørs skal kunne ske med sækkevogn, og afstanden skal være kortest mulig.

Ved levering kræver vores chauffør en kvittering for modtagelse af makerspacet.

I forbindelse med kurset vil vi sørge for, at der er materialer til gennemførelse af selve kursusdagen, og herefter skal skolen selv anskaffe materialer til resten af låneperioden.

Dette gælder dog ikke 3D-printeren, hvor CFU sørger for filament til denne, da det ikke er tilladt at bruge andet filament end det af CFU medsendte.

3D-printeren:

Der følger en rulle filament med hver printer. Derudover er der 5 ekstra ruller med