Hvordan låner du?

Når du låner MakerSpace On Wheels, så koster det 2.500 kr (gældende fra skoleåret 18/19). I den pris indgår et heldagskursus for to undervisere pr. skole med vores pædagogiske konsulenter. Det afholdes på CFU Absalons lokationer. Kurset omhandler betjening og sikkerhed i brugen af de lånte maskiner, samt idéer til forløb. På den måde er I efterfølgende bedre klædt på til at arbejde med makerspacet. Efter kurset kan I låne makerspacet i 6 uger. Nærmere informationer angående kurset kommer senere.

Bemærk at du kun kan låne makerspacet, hvis din skole ligger i CFU Absalons område.

Ved lån af MakerSpace On Wheels er det CFU Absalon, der bestemmer datoerne for levering, kursus og afhentning. Når I får makerspacet leveret på din skole, vil der komme en tekniker fra CFU Absalon ud på jeres skole og sætte udstyret op.


Skoleåret 2017/18

 • MakerSpace On Wheels er fuldt booket for dette skoleår.


Skoleåret 2018/19

Kursus 6. eller 8. august (obligatorisk) - kan kombineres med disse udlånsperioder:

 • Medio august - ultimo september
 • Ultimo august - primo oktober
 • Ultimo oktober - primo december - Fuldt booket
 • Primo november - ultimo december

Kursus 18. december (obligatorisk)- kan kombineres med disse udlånsperioder:

 • Medio januar - primo marts
 • Ultimo januar - medio marts - Fuldt booket
 • Primo april - ultimo maj
 • Ultimo april - medio juni

Vi leverer og henter Makerspacet på skolens køredag. Du kan finde køredagen i mitCFU under Min institution, og på vores følgesedler.

Book MakerSpace on Wheels til skoleåret 2018/19.


Det med småt:

I må ikke selv installere/opsætte lasercutteren - det klarer CFU Absalon i forbindelse med leveringen.

 • Lasercutteren SKAL have strøm fra en kontakt, der har jordforbindelse, da lasercutteren ellers opbygger meget statisk elektricitet, der kan ødelægge elektronikken.
 • Lasercutteren SKAL også have mulighed for udsugning eller et vindue hvor du kan lede røgen fra laseren ud.

Skolen er erstatningspligtig for evt. skader på det lånte udstyr.

Afleveringsstedet på institutionen skal være tæt ved en indgang, og der skal være uhindret adgang. Det betyder, at afleveringsstedet skal være ryddet ved dårligt føre. Chaufføren skal så vidt muligt kunne læsse i niveau. Transport indendørs skal kunne ske med sækkevogn, og afstanden skal være kortest mulig.

Ved levering kræver vores chauffør en kvittering for modtagelse af makerspacet.

På afhentningsdagen skal makerspacet være pakket korrekt ned og stå klart på afleveringsstedet. Afleveringsstedet skal være tilgængeligt for chaufføren. Hvis CFU Absalon kører forgæves, vil skolen få en faktura for ekstra kørsel.

I leveringen af MakerSpace On Wheels på din skole vil der medfølge én rulle filament pr. 3D printer. Skal I bruge andet eller mere filament, så sørger skolen selv for indkøb (det skal dog være PLA). I forhold til brug af andre materialer sørger skolen selv for at anskaffe materialer. Der vil blive orienteret om, hvilke materialer som må anvendes på det obligatoriske kursus, som I skal deltage i, inden I får MakerSpace On Wheels ud på skolen.