การแข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์

ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2562

การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับภาค ประเภท การประกวดร้องเพลงลูกทุ่งไทย ประจำปีการศึกษา 2562

ส่งหลักฐานการสมัคร และ หลักฐานการชำระเงินค่าสมัคร

  • ทักษะวิชาชีพบัญชี ส่งหลักฐานผ่านทางไลน์กลุ่มเท่านั้น...!
  • ประเภทการประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง สามารถส่งหลักฐานผ่านทางแบบฟอร์ม และ ทางไลน์กลุ่ม