การชำระค่าเทอมผ่านช่องทางต่างๆ

สำหรับนักศึกษาที่มีบัตร e-Bill Payment สามารถชำระผ่าน 7-11

โดยดาวน์โหลดบัตรได้ที่เมนูด้านล่าง หรือ สแกน QR CODE

ชำระผ่าน App โดยใช้เมนู "จ่ายบิล"

ของธนาคารที่กำหนด ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย และธนาคารไทยพาณิชย์

กรณีชำระผ่านเคาเตอร์ธนาคาร โดยใช้เอกสารใบ PAY-IN-SLIP

ของธนาคารที่กำหนด ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกสิกร และธนาคารไทยพาณิชย์

เมื่อจ่ายบิล หรือชำระค่าเทอมเรียบร้อยแล้ว

เก็บหลักฐานการจ่ายบิล หรือ หลักฐานการชำระเงินไว้ที่ตนเอง

เพื่อใช้ยืนยันต่อเจ้าหน้าที่การเงิน