WIE IS WIE?

WIE IS WIE OP DE PETER BENOITSCHOOL?

Het schoolbestuur:

Mevr. Sandra Denies

Inspecteur van het Nederlandstalig Onderwijs v/d Stad Brussel

Anspachlaan 6, 1000 Brussel


Directie: Juf Charlotte

Zorgcoördinator: Juf Julie

secretariaat: Juf Nancy

KLEUTERTEAM

1KA: Juf Thaïs

1KB: Juf Tamara

2KK: Juf Sabine

3KK: Juf Sahin

ZORGONDERSTEUNER 1KA + 1KB : Juf Charlotte

ZORGONDERSTEUNER 2KK + 3KK : Juf Lisa

KINDERVERZORGSTER 1KA + 1KB: Juf Nathalie

LAGERE SCHOOLTEAM

1ste leerjaar: Juf Aurélie

2de leerjaar: Juf Phedra

ZORGONDERSTEUNER 1STE GRAAD : Juf Maxime

3de leerjaar: Juf Ellen

5de leerjaar: Juf Cindy

6de leerjaar: Juf Hanna

4de leerjaar: Juf Caroline

ZORGONDERSTEUNER 2DE + 3DE GRAAD: Juf Lore

TURNEN

MEESTER RIK

LEVENSBESCHOUWELIJKE VAKKEN

GODSDIENST

ISLAM

ZEDENLEER


CLB

ICT COÖRDINATOR

MEESTER HANS

HULPOPVOEDERS

JUF GIZEM

JUF LINDA

JUF CHANTAL


ONDERHOUDSPERSONEEL

FHARID

BRIGITTE

BRIGITTE

MARIAMME

SYLVIE

NADINE

HUISBEWAAKSTER

DAISY