OPVANG

Voor en na school kunnen onze leerlingen terecht in de opvang.

De hulp opvoeders staan dan in voor de activiteiten tijdens de voor en naschoolse opvang.


  1. uurregeling voor de opvang:

    • 's ochtends van 07.00 uur tot 8.15 uur

    • 's avonds van 15.10 uur tot 18.00 uur

    • woensdag namiddag van 12.15 uur tot 18.00 uur


2. betaling:

De betaling van de opvang gebeurt per trimester of jaarlijks per overschrijving.

Alle info kan u vinden in de schoolbrochure.


  • Woensdagnamiddag (3 €): de bewakingskosten van woensdagnamiddag zijn enkel inbegrepen in het forfaitair bedrag van de trimestriële betaling van 3 diensten.

  • Ontspanningsverlof: 4.5 € per dag.

  • Pedagogische studiedag: Gratis.


3. Opgelet:

De vermindering van 50% vanaf het tweede kind van een gezin dat een inrichting van de Stad Brussel bezoekt, blijft bestaan en wordt toegekend door de directie (attest vereist indien het tweede kind niet in dezelfde school zit).

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image