CLB

De school is verbonden aan het MST (medisch schooltoezicht), dit om de algemene gezondheidstoestand en de fysische ontwikkeling van het kind op te volgen en de ouders hierover te informeren.

De medische onderzoeken zijn bij wet verplicht, deze gebeuren tweemaal in de kleuterschool (in de 1ste en 3de kleuterklas) en tweemaal in de lagere school (1ste en 5de lj). U wordt hiervan tijdig op de hoogte gebracht om de nodige formaliteiten te vervullen.

Hou steeds de vaccinatiebewijzen bij. Zij kunnen regelmatig door het medisch schooltoezicht opgevraagd worden.

Vaccinaties kunnen op aanvraag toegediend worden door de hoofdgeneesheer.

De schoolverpleegster bezoekt de school op regelmatige tijdstippen, zij houdt de medische dossiers van de leerlingen bij. Indien er zich problemen voordoen wordt er contact opgenomen met de ouders. Bij heel dringende gevallen (zoals opsporen van besmettelijke ziekten) wordt de hoofdgeneesheer van het centrum opgeroepen.

Centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB)

De psychologe en maatschappelijk werker van het CLB volgen de kleuters/leerlingen op in samenspraak met de klastitularis, de zorgcoördinator, de zorgondersteuners en de directie. Dit gebeurt door regelmatig zorgoverleg over het leer- en ontwikkelingsproces van de kinderen. Indien nodig worden ouders gecontacteerd voor een gesprek om voor het kind samen naar de meest gepaste begeleiding en aanpak te zoeken.

Hoe kan u het CLB bereiken?

Tel: 02/482 05 72

CLB van de VGC

Technologiestraat 1

1082 Sint- Agatha- Berchem