นายบดินท์ ธรรมสังวาลย์

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1

ข่าวประชาสัมพันธ์

นางแสงเดือน เฉื่อยฉ่ำ

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1

ประกาศจากกลุ่มบริหางานบุคคล

ภาพกิจกรรม

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image
Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป. เพชรบุรี เขต1

การอบรมพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาและศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ภาพกิจกรรมทั้งหมด

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

งานพิธีรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 19 - 04 - 2565
ภาพงานพิธีทั้งหมด

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

จัดกิจกรรมรดน้ำดำหัววันสงกรานต์ 12 - 04 - 2565

ภาพงานกิจกรรมทั้งหมด