เว็บไซต์โรงเรียน  สังกัด  สพป.เพชรบุรี เขต 1

นางสาวกานดา  ดาราพันธ์

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 

ประมวลภาพกิจกรรม

รูปภาพ ITEC

ข้อมูลเปรียบเทียบจากระบบ DMC  ภาคเรียนที่ 1  และภาคเรียน ที่ 2  (10 มิ.ย. 66  และ  10 พ.ย. 66)

ข้อมูลนักเรียนภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2566   (ณ  วันที่  10  มิถุนายน  2566)  Download ข้อมูลนักเรียน ที่นี่

จำนวนนักเรียนแยกตามระดับชั้น

จำนวนนักเรียนแยกตามระดับชั้น  เรียงจากน้อยไปหามาก

จำนวนนักเรียน โรงเรียนขอเปิดอนุบาล 3 ขวบ

จำนวนนักเรียน โรงเรียนขยายโอกาส

เรื่องราวน่ารู้ :

แผนที่แสดงจำนวนนักเรียน ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2566

แผนที่แสดงจำนวนนักเรียน ปีการศึกษา 2566

ข้อมูล  ณ  วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2566

จำนวนักเรียนทั้งหมด 11,543 คน

นักเรียนชาย  5,994 คน  นักเรียนหญิง  5,549 คน

อำเภอเมืองเพชรบุรี    ประกอบด้วยโรงเรียน  จำนวน  31 โรงเรียน

 นักเรียนทั้งหมด     จำนวน  5,262  คน

นักเรียน  ชาย  2,650 คน               นักเรียน  หญิง  2,612 คน

อำเภอเขาย้อย  ประกอบด้วยโรงเรียน  จำนวน  19 โรงเรียน

นักเรียนทั้งหมด  จำนวน  1,903  คน

นักเรียน  ชาย  1,045 คน               นักเรียน  หญิง  858 คน

อำเภอหนองหญ้าปล้อง  ประกอบด้วยโรงเรียน  จำนวน  14 โรงเรียน

นักเรียนทั้งหมด  จำนวน  1,327  คน

นักเรียน  ชาย  689 คน               นักเรียน  หญิง  638 คน

อำเภอบ้านแหลม   ประกอบด้วยโรงเรียน  จำนวน  26 โรงเรียน

นักเรียนทั้งหมด  จำนวน  3,051  คน

นักเรียน  ชาย  1,610 คน               นักเรียน  หญิง  1,441 คน

แผนที่แสดงจำนวนนักเรียน  แยกตามขนาดโรงเรียน

ข้อมูล  ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2566

1

1

1

1

โรงเรียนขนาดเล็ก  อ.เมืองฯ 

นักเรียน  0 - 120 คน  

จำนวน  27  โรงเรียน

โรงเรียนขนาดเล็ก อ.หนองหญ้าปล้อง 

นักเรียน  0 - 120 คน 

จำนวน  10  โรงเรียน

โรงเรียนขนาดกลาง อ.เมืองฯ  

นักเรียน  121 - 499 คน  

จำนวน  2  โรงเรียน

โรงเรียนขนาดกลาง อ.หนองหญ้าปล้อง  

นักเรียน  121 - 499 คน  

จำนวน  4  โรงเรียน

โรงเรียนขนาดใหญ่  อ.เมืองฯ

นักเรียน 500 - 2,499 คน

จำนวน  2  โรงเรียน

1

1

1

1

โรงเรียนขนาดเล็ก  อ.เขาย้อย

นักเรียน  0 - 120 คน 

จำนวน  11 โรงเรียน

โรงเรียนขนาดเล็ก  อ.บ้านแหลม

นักเรียน  0 - 120 คน 

จำนวน  16  โรงเรียน

โรงเรียนขนาดกลาง  อ.เขาย้อย  

นักเรียน  121 - 499 คน  

จำนวน  8  โรงเรียน

โรงเรียนขนาดกลาง  อ.บ้านแหลม  

นักเรียน  121 - 499 คน  

จำนวน   9  โรงเรียน

โรงเรียนขนาดใหญ่  อ.บ้านแหลม

นักเรียน 500 - 2,499 คน

จำนวน  1  โรงเรียน

โรงเรียนขนาดเล็ก  : จำนวน  64 โรงเรียน

อำเภอเมือง  :                       27  โรงเรียน

อำเภอเขาย้อย  :                    11  โรงเรียน

อำเภอหนองหญ้าปล้อง  :      10  โรงเรียน

อำเภอบ้านแหลม  :               16  โรงเรียน

โรงเรียนขนาดกลาง  : จำนวน  23 โรงเรียน

อำเภอเมือง  :                         2  โรงเรียน

อำเภอเขาย้อย  :                    8  โรงเรียน

อำเภอหนองหญ้าปล้อง  :      4  โรงเรียน

อำเภอบ้านแหลม  :                9  โรงเรียน

โรงเรียนขนาดใหญ่  : จำนวน  3 โรงเรียน

อำเภอเมือง  :                         2  โรงเรียน

อำเภอเขาย้อย  :                    0  โรงเรียน

อำเภอหนองหญ้าปล้อง  :      0  โรงเรียน

อำเภอบ้านแหลม  :                1  โรงเรียน

โรงเรียนขยายโอกาส  :  จำนวน  14 โรงเรียน

วัดนาพรม (มนมหาวิริยาคาร)

หาดเจ้าสำราญ (พรหมานุกูล)

วัดกุฎิ (ชุ่มประชารังสรรค์)

บ้านหนองชุมพล

ไทยรัฐวิทยา 13 (บ้านพุม่วง)

วัดหนองปรง (บุญมานุสรณ์)

วัดห้วยโรง (หนึ่งนฤมิตรพิทยาคาร)

บ้านท่าตะคร้อมิตรภาพที่ 192 (อนุสรณ์แด่พลเอกกฤษณ์

บ้านยางน้ำกลัดใต้

บ้านท่าแร้ง (สหราษฎร์)

วัดไทรทอง (สาครราษฎร์สงเคราะห์)

บ้านบางแก้ว (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 44)

วัดบางขุนไทร (ผดุงวิทยา)

วัดเกาะแก้ว

อำเภอเมืองเพชรบุรี

จำนวน  2 โรงเรียน

นักเรียน  54 คน

อำเภอเขาย้อย

จำนวน  5 โรงเรียน

นักเรียน  192 คน

อำเภอหนองหญ้าปล้อง

จำนวน  2 โรงเรียน

นักเรียน  98 คน

อำเภอบ้านแหลม

จำนวน  5 โรงเรียน

นักเรียน  220 คน

โรงเรียนที่ขอเปิดชั้นอนุบาล 3 ขวบ  จำนวน  9 โรงเรียน  

บ้านโตนดน้อย

บ้านบ่อขม

บ้านดอนยี่กรอก

บ้านเขาย้อย

วัดท้ายตลาด (วิวัฒน์เกษนราประชานุกูล)

บ้านหนองชุมพล

บ้านท่าเสลา

วัดเขาตะเครา (ประสพประชาสรรค์)

มิตรภาพที่ 34

อำเภอเมืองเพชรบุรี

จำนวน  3 โรงเรียน

นักเรียน  18 คน

อำเภอเขาย้อย

จำนวน  3 โรงเรียน

นักเรียน  25 คน

อำเภอหนองหญ้าปล้อง

จำนวน  1 โรงเรียน  

นักเรียน  8 คน

อำเภอบ้านแหลม

จำนวน  2 โรงเรียน

นักเรียน  22 คน