กิจกรรมหน่วยตรวจสอบภายใน

วันที่ 7 กรกฎาคม 2566   นางพิไล   เกตุธิโภค  ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน และนางกนกวรรณ  รื่นเริงนักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขต 1 ได้ตรวจสอบการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน ณ โรงเรียนอนุบาลวัดต้นสน  และขอขอบคุณผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดต้นสน และคณะครูที่ได้จัดเตรียมเอกสารสำหรับการตรวจสอบและให้การต้อนรับเป็นอย่างดี

วันที่ 7 กรกฎาคม 2566   นางพิไล   เกตุธิโภค  ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน และนางกนกวรรณ  รื่นเริงนักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขต 1 ได้ตรวจสอบการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน ณ โรงเรียนบ้านหนองชุมพล และ โรงเรียนวัดยาง  และขอขอบคุณผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองชุมพล และ โรงเรียนวัดยางและคณะครูที่ได้จัดเตรียมเอกสารสำหรับการตรวจสอบและให้การต้อนรับเป็นอย่างดี

วันที่ 6 กรกฎาคม 2566   นางพิไล   เกตุธิโภค  ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน และนางกนกวรรณ  รื่นเริงนักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขต 1 ได้ตรวจสอบการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน ณ โรงเรียนบ้านแหลม  และขอขอบคุณผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแหลมและคณะครูที่ได้จัดเตรียมเอกสารสำหรับการตรวจสอบและให้การต้อนรับเป็นอย่างดี

วันที่ 5 กรกฎาคม 2566   นางพิไล   เกตุธิโภค  ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน และนางกนกวรรณ  รื่นเริงนักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขต 1 ได้ตรวจสอบการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน ณ โรงเรียนวัดนาพรม  และขอขอบคุณผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนาพรมและคณะครูที่ได้จัดเตรียมเอกสารสำหรับการตรวจสอบและให้การต้อนรับเป็นอย่างดี

วันที่ 4 กรกฎาคม 2566   นางพิไล   เกตุธิโภค  ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน และนางกนกวรรณ  รื่นเริงนักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขต 1 ได้ตรวจสอบการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน ณ โรงเรียนบ้านยางน้ำกลัดใต้  และขอขอบคุณผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านยางน้ำกลัดใต้และคณะครูที่ได้จัดเตรียมเอกสารสำหรับการตรวจสอบและให้การต้อนรับเป็นอย่างดี

วันที่ 3 กรกฎาคม 2566   นางพิไล   เกตุธิโภค  ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน และนางกนกวรรณ  รื่นเริงนักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขต 1 ได้ตรวจสอบการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน ณ โรงเรียนบ้านยางน้ำกลัดใต้  และขอขอบคุณผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านยางน้ำกลัดใต้และคณะครูที่ได้จัดเตรียมเอกสารสำหรับการตรวจสอบและให้การต้อนรับเป็นอย่างดี

หน่วยตรวจสอบภายใน  โดยนางพิไล  เกตุธิโภค  พร้อมด้วย  นางกนกวรรณ  รื่นเริง  ได้ตรวจสอบงานการเงิน การบัญชี และการพัสดุ  ตามแผนปฏิบัติการตรวจสอบภายในประจำปี พ.ศ.2565 ณ โรงเรียนวัดเขมาภิรัติการาม เมื่อวันที่  7  ธันวาคม 2564