TEGELIKULT ON KAALUL PALJU ROHKEM KUI MESI!

90% taimedest on putuktolmlejad ja mesilased tänu oma korjeinstinktile on kõige tõhusamad tolmeldajad. Toidulaud ilma mesilasteta oleks ülivaene ja inimeste vajadustele mittevastav, mis viiks inimühiskonna hääbumisele.

MTÜ Ida-Harju Mesindusklubi (IHM) ühendab piirkonna mesinikke. Meie hulka on oodatud nii kogemustega mesinikud, kui ka algajad ja ka need, kellel mesindus alles mõttes mõlgub. Meil on sõbralik ja toetav mesinikepere. Koos käimistes ja koos tegemistest sünnib sünergia, sellest tõuseb nii praktilist tulu kui ka lihtsalt emotsionaalset rahulolu.

IHM peamised eesmärgid:

  • Mesinike ühistegevuse edendamine
  • Õppe-ja teabepäevade korraldamine mesinikele
  • Ekskursioonid, väljasõidud
  • Mesinduse tutvustamine, populariseerimine, edendamine ja arendamine
  • Inimeste teadlikuse tõstmine mesilaste rollis meie toidulaua mitmekülgsuses ning mesilaste tähtsuses saagi kvaliteedis. Luua ja hoida positiivset kuvandit mesilastest.
  • Tarbijate teadlikkuse tõstmine mee ja muude mesindussaaduste kohta. Propageerida ja aidata kaasa meetarbimise kasvule
  • Loodusrikkuste tundmaõppimise propageerimine