การสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ปีการศึกษา 2567 รอบแรกของกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 18 แห่ง
สมัครผ่านระบบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์


เปิดรับสมัคร 1-31 สิงหาคม พ.ศ. 2566

ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดได้ตามเอกสารประกาศโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
ติดตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเรื่องการสอบคัดเลือกนักเรียน
เข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2567 กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 18 แห่ง


ผู้ประสานงาน
นางมิ่งขวัญ  ขาวดี (ครูมิ่ง)
0887541993
ข้อมูลติดต่อ
www.pcshstrg.ac.th
www.facebook.com/pcshstrg
acdemic_s@pcshstrg.ac.th
งานรับนักเรียน
กลุ่มบริหารวิชาการ
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตร้ง
196 หมู่ 4 ตำบลบางรัก อำเมือง
จังหวัดตรัง 92000


ประกาศรับสมัครนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2567 

m4-admission.pdf

สิ่งที่ต้องเตรียม