รับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ผู้ประสานงาน
นายอรรถพล ขันแก้ว (ครูอรรถ) 0878962953
ข้อมูลติดต่อ
www.pcshstrg.ac.th
www.facebook.com/pcshstrg
acdemic_s@pcshstrg.ac.th
งานรับนักเรียน
กลุ่มบริหารวิชาการ
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตร้ง
196 หมู่ 4 ตำบลบางรัก อำเมือง
จังหวัดตรัง 92000

ประกาศรับสมัครนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2567 

m1-admission.pdf

แผนการดำเนินการ