จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม

กิจกรรมการแข่งขัน สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2561

ท่านสามารถคลิกที่หัวข้อดูรายละเอียดกิจกรรมและคลิกเพื่อสมัครออนไลน์

-ทางไปรษณีย์ ส่งไปที่สำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ๘๓ หมู่ที่ ๑๑ ถนนสระบุรี-หล่มสัก ตำบลสะเดียง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ ๖๗๐๐๐

- ทางโทรสารหมายเลข ๐๕๖-๗๑๗๑๒๓ หมดเขต ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑

1.การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ คลิกเพื่อสมัคร
2.การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาการคอมพิวเตอร์และเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ คลิกเพื่อสมัคร
3.การแข่งขันทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  คลิกเพื่อสมัคร
4.การแข่งขันกระบวนการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์  คลิกเพื่อสมัคร
5.การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานโดยใช้โปรแกรม Geometer's Sketchpad คลิกเพื่อสมัคร
6.การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint คลิกเพื่อสมัคร
7.การแข่งขันสร้างงานนำเสนอด้วยโปรแกรม Power Point คลิกเพื่อสมัคร
8.การแข่งขันสร้างชิ้นงาน 3 มิติ ด้วยโปรแกรม 3 มิติและเครื่องพิมพ์ 3 มิติ คลิกเพื่อสมัคร
9.การแข่งขันยิงเป้าด้วยขีปนาวุธจรวดขวดน้ำ คลิกเพื่อสมัคร
10.การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) คลิกเพื่อสมัคร
11.การแข่งขันชุดแต่งการรีไซเคิล (Recycle) คลิกเพื่อสมัคร
12.การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ คลิกเพื่อสมัคร
13.การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้นและสวนแก้ว คลิกเพื่อสมัคร
14.การแข่งขันรังสรรค์เมนูอาหารเพื่อสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุด้วยผลผลิตทางเกษตรในท้องถิ่น คลิกเพื่อสมัคร