จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม

::: สิงหาคมเดือนแห่งการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ :::

กิจกรรมการแข่งขัน สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2562

ท่านสามารถคลิกที่หัวข้อดูรายละเอียดกิจกรรมและคลิกเพื่อสมัครออนไลน์

-ทางไปรษณีย์ ส่งไปที่สำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ๘๓ หมู่ที่ ๑๑ ถนนสระบุรี-หล่มสัก ตำบลสะเดียง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ ๖๗๐๐๐

- ทางโทรสารหมายเลข ๐๕๖-๗๑๗๑๒๓ หมดเขต ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๒

1.การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint คลิกเพื่อสมัคร
2.การเเข่งขันสร้างงานนำเสนอด้วยโปรเเเกรม Power point คลิกเพื่อสมัคร
3.การเเข่งขันจรวดขวดน้ำประเภทแม่นยำ คลิกเพื่อสมัคร
4.การแข่งขัน รีไซเคิล(Recycle)  คลิกเพื่อสมัคร
5.การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ คลิกเพื่อสมัคร
6.การแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ คลิกเพื่อสมัคร
7.การแข่งขันกระบวนการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ คลิกเพื่อสมัคร
8.การแข่งขันทักษะปฏิบัติการทางเคมี ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย คลิกเพื่อสมัคร
9.การแข่งขันทักษะกระบวนการปฏิบัติการทางชีววิทยา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย คลิกเพื่อสมัคร
10.การแข่งขันทักษะทางวิทยาศาสตร์“ฟิสิกส์” ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย คลิกเพื่อสมัคร
11.การแข่งขันซูโดกุ (Sudoku) คลิกเพื่อสมัคร
12.การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาการคอมพิวเตอร์และการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ คลิกเพื่อสมัคร
13.การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานโดยใช้โปรแกรม Geometer’s Sketchpad คลิกเพื่อสมัคร
14.การแข่งขันการสร้างสรรค์สื่อการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ คลิกเพื่อสมัคร
15.การแข่งขันสร้างชิ้นงาน 3 มิติ ด้วยโปรแกรม 3 มิติ และเครื่องพิมพ์ 3 มิติ คลิกเพื่อสมัคร
16.การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) คลิกเพื่อสมัคร
17.การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น คลิกเพื่อสมัคร
18.การแข่งขันการจัดสวนสวนแก้ว คลิกเพื่อสมัคร
19.การแข่งขันรังสรรค์เมนูอาหารเพื่อสุขภาพ คลิกเพื่อสมัคร
20.การแข่งขัน E-Sport คลิกเพื่อสมัคร