งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ตรวจสอบผลการปฏิบัติกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตลอดหลักสูตร ม.ต้น และม.ปลาย ประจำปีการศึกษา 2565

สมัครสอบ

โอลิมปิกวิชาการ (สอวน.) ปีการศึกษา 2565