>>> ทำเนียบผู้บริหาร <<<

ดร.สุรศักดิ์  สว่างแสง

ดำรงตำแหน่ง : พ.ศ.2538 ถึง พ.ศ.2545

ดร.สุนีย์  สอนตระกูล

ดำรงตำแหน่ง : พ.ศ.2545 ถึง พ.ศ.2547

ดร.ศักดิ์ชัย  ปัญหา

ดำรงตำแหน่ง : พ.ศ.2547 ถึง พ.ศ.2553

ดร.สมร  ปาโท

ดำรงตำแหน่ง : พ.ศ.2554 ถึง ปัจจุบัน

VTR อภิปราย “ปรัชญาและอุดมการณ์ของโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย” 

วิทยากรโดย ผู้ทรงคุณวุฒิที่ปรึกษา คณะกรรมการพัฒนาโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 

VTR อภิปราย “ประสบการณ์และผลสัมฤทธิ์ของโรงเรียน มหิดลวิทยานุสรณ์และโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย”  

วิทยากรโดย ผู้ทรงคุณวุฒิที่ปรึกษา คณะกรรมการพัฒนาโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 

Aw_International Awards 2019_A4_EDIT2.pdf
หนังสือ 10 ปี โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย

📢 10 มี.ค.66 กิจกรรมค่ายจิตอาสา "เติมฝันปันสุข"

📢 7-8 มี.ค.66 ชนะเลิศการแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์ ครั้งที่ 9 ของกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย

📢 1 มี.ค.66 พิธีเปิดค่าย KOSEN เตรียมความพร้อมศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น

📢23 ก.พ.66 ปัจฉิมนิเทศนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2565

📢17 ก.พ.66 มอบเกียรติบัตรนักเรียนเนื่องในกิจกรรมสัปห์ดาวิทยาศาสตร์ประจำปีการศึกษา 2565

📢17 ก.พ.66 ศึกษาดูงานจากโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย

📢14 ก.พ.66 กิจกรรม Valentine's day 

📢12 ก.พ.66 อบรม Metaverse สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา

📢12 ก.พ.66 สนามสอบ O-NET ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

📢10-12 ก.พ.66 กิจกรรมค่ายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (EN16)


สถิติการเข้าเยี่ยมชม>>>