ฝ่ายบริหารงานวิชาการ

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

www.pccp.ac.th E-mail : academic@pccp.ac.th Tel & Fax : 02-5994462-4 ต่อ 113

51 หมู่ 6 ตำบลบ่อเงิน อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี 12140