ข้อมูลบุคลากร

717 คน
นักเรียน

4 คน
ผู้บริหาร

67 คน
ข้าราชการครู

9 คน
พนักงานราชการและอัตราจ้าง

17 คน
สนับสนุนงานสอน

12 คน
ครูหอพักนอน

     โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ตั้งอยู่บริเวณเชิงเขาวงพระจันทร์ เลขที่ 216 ม.1 ต.ห้วยโป่ง อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี 15120 เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ที่จัดตั้งขึ้นจากวัตถุประสงค์ของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อสนองพระราชปณิธานของสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ที่ทรงมุ่งมั่นจะส่งเสริมคุณภาพชีวิต ในด้านความเป็นอยู่และการศึกษาของเยาวชนโดยเฉพาะเยาวชนที่อยู่ห่างไกล ปัจจุบันเป็นโรงเรียนที่อยู่ในแผนยุทธศาสตร์ สำหรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 

ประกาศ
ปีการศึกษา 2567

ข่าวประชาสัมพันธ์
ปีการศึกษา 2567