กุล่มบริหารกิจการนักเรียนและหอพัก

แจ้งกำหนดการรายงานตัวนักเรียนเข้าหอพัก

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

รายงานตัว วันเสาร์ ที่ 27 มิถุนายน 2563

รายงานตัว วันอาทิตย์ ที่ 28 มิถุนายน 2563