สรุปข่าวในรั้วจุฬาวิทย์ เชียงราย

ข่าวประจำวันที่ 20/11/2565

การสอบคัดเลือกนักเรียนระดับชั้น ม.4

ปีการศึกษา 2566 (รอบแรก)

ข่าวประจำวันที่ 15/11/2565

โครงการนิทรรศการภาษาญี่ปุ่น(นิฮงไซ) ครั้งที่ 15

ข่าวประจำวันที่ 19/11/2565

การประชุมสัมมนาเตรียมความพร้อมการจัดการ

Thailand-Japan Student ICT Fair 2022 (TJ-SIF 2022)

ข่าวประจำวันที่ 15/11/2565

พิธีมอบเกียรติบัตรสำหรับนักเรียนและสถานศึกษา รางวัลพระราชทาน

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2564

วิดีโอข่าวจุฬาวิทย์ เชียงราย